Welkom

Welkom in de webpagina van de Griekse Orthodoxe Kerk Heilige Nikolaos in Rotterdam.

1123

Dit is de officiële website van de orthodoxe parochie Heilige Nikolaas van Rotterdam. Deze parochie behoort tot het Aartsbisdom van België (Oecumenisch Patriarchaat). Ze heeft tot voornaamste doel de integratie van de orthodoxe gelovigen van de streek in het liturgisch leven, volgens de traditie van de Heilige Orthodoxe Kerk.

De Kerkvaders herinneren er ons steeds aan dat wij voor onze redding, de redding van onze ziel, wij een sacramenteel leven in de schoot van de Kerk moeten leiden. In de Orthodoxe Kerk en voor de orthodoxe gelovigen is elke activiteit een verlenging van de Eucharistie, die de “communio” bij uitstek is, in de ware zin van het woord. Vandaar het belang en de betekenis van deze Parochie.

Gelieve dit kerk te willen steunen met uw substantiële bijdrage door storting op de bankrekening van het Orthodox  Kathedraal van de Heilige Nikolaas:

Stichting: Stichting Grieks Orthodox Parochie Agios Nikolaos
Inschrijving Kamer van Koophandel : KvK – 52660192

Nederland – IBAN: NL31 INGB 0004 8841 88 – BIC: INGBNL2A

Aankomende Evenementen

 

Advertisements