Internationale Commissie voor de Anglicaans-Orthodoxe Theologische Dialoog

Communiqué
Malta 14 – 21 Oktober 2017

22.10.2017

Malta – In de naam van de Drie-ene God, en met de zegen en begeleiding van onze Kerken is de Internationale Commissie voor de Anglicaans-Orthodoxe Theologische Dialoog van 14 tot 21 oktober 2017 bijeengekomen in Sliema, in de Republiek Malta, onder het co-voorzitterschap van Zijne Eminentie Aartsbisschop Richard Clarke van Armagh (Kerk van Ierland) en Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). De Commissie is de Anglicaanse Kerk en het Anglicaans Bisdom in Europa zeer dankbaar voor de hen aangeboden uitgebreide en warme ontvangst. De Commissie verwelkomde haar nieuwe orthodoxe medevoorzitter, Metropoliet Athenagoras, en de nieuwe vertegenwoordiger van het Patriarchaat van Antiochië, evenals de nieuwe vertegenwoordigers van Anglicaanse Kerk.

 Zoals steeds werd het werk van de Commissie ondersteund door dagelijkse gebeden. Op zondag woonde de Commissie de Eucharistie bij in de Anglicaanse Pro-Kathedraal van de Heilige Paulus, en op dinsdag werd een Goddelijke Liturgie gevierd in de Orthodoxe Parochiekerk van de Heilige Georgios in Valetta, die behoort tot het Orthodox Aartsbsdom van Italië en Malta.

 Zoals overeengekomen op de vorige vergadering in Armagh, is de Commissie verder blijven werken aan het theologische begrip van de menselijke persoon, volgens de principes in zijn overeengekomen verklaring “Naar het Beeld en de Gelijkenis van God: een met hoop gevulde anthropologie (Buffalo 2015)”. Dit jaar concentreerde de Commissie zich op de practische implicaties van de verklaring, in het bijzonder in verband met de complexe en dringende vraagstukken rond milieu en ecologie, en in verband met het einde van het menselijk leven.

 Leden van de Commissie hebben in de plenaire vergadering vier basisverhandelingen over deze materies, en schriftelijke antwoorden hierop besproken, werk van zowel Anglicaanse als Orthodoxe leden. Vertegenwoordigers van de Commissie werden de taak toegewezen om over de twee thema’s de diverse standpunten te verzamelen die voortvloeiden uit de presentaties, alsook reacties en besprekingen die daarop volgden. Deze zullen samen gebracht worden ter verdere formulering als voorbereiding op toekomstige gezamenlijke verklaringen. De Commissie heeft haar werk afgerond door te constateren dat in de besprekingen een belangrijk niveau van theologische convergentie over deze kwesties werd bereikt.

 De gepresenteerde papers waren:

 1. “Ecology: An Orthodox Approach” door de Eerwaarde Dr. Valentin Vassechko (Πατριαρχείο Μόσχας),

Anglicaanse reactie: Eerwaarde Kanunnik Dr. John Gibaut
Orthodoxe reactie: Z.E. Metropoliet Serafim van Zimbabwe.

 2. “”And it was good”: The Love of God and the Fragility of Creation” door Zijne Excellentie Dr. Humberto Maiztegui Gonçalves van Porto Alegre

Anglicaanse reactie: Zijne Excellentie Graham Usher van Dudley
Orthodoxe reactie: Prof. dr. Miltiadis Konstantinou.

 3. “Anglican Approaches to Death and Dying” door Zijne Eminentie Dr. Richard Clarke van Armagh en de Eerwaarde Kanunnik Dr. Sarah Rowland Jones

Anglicaanse reactie: Eerwaarde Kanunnik Dr. Alison Joyce
Orthodoxe reactie: Eerwaarde Vader Jonathan A. Hemmings.

 4. “Euthanasia and the Orthodox Approach” door Aartspriester Prof. George Dion Dragas

Anglicaanse reactie: Eerwaarde Kanunnik Philip Hobson OGS
Orthodoxe reactie: Z.E. Metropoliet Chrysostomos van Kition.

 In de context van milieuproblemen en de ecologische crisis waarmee ons gemeenschappelijk huis geconfronteerd wordt, heeft de Commissie in de voorbije jaren dankbaar bijdragen gekregen van Orthodoxe en Anglicaanse leiders en een groeiende inzet in onze gemeenschappen voor milieu-rechtvaardigheid en duurzaamheid mogen vaststellen.

 De Commissie bracht eer aan de Paulinische banden met Malta door pelgrimages te houden naar heilige plaatsen, zoals de St. Paul’s Grot in Rabat, gelinkt aan de aanwezigheid van de Apostel op het eiland na zijn schipbreuk tijdens zijn reis naar Rome (Handelingen 27 en 28). De leden van de Commissie werden er met grote vriendelijkheid door Maltese christenen onthaald, naar de traditionele lokale gastvrijheid (Handelingen 28.2). Bezoeken werden gebracht aan de Rooms-Katholieke Kathedraal van de H. Paulus in Mdina en aan de Co-Kathedraal van St. John in Valletta. Monseigneur Charles Jude Scicluna, Aartsbisschop van Malta, ontving de Commissie royaal voor het avondmaal in zijn officiële residentie. Dit bezoek vond plaats in de schaduw van de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. Op de laatste dag heeft de Commissie een receptie bijgewoond bij Marina, Lady Marks.

 De Commissie spreekt haar hartelijke dank uit aan de uittredende medevoorzitter, Zijne Excelentie Metropoliet Kallistos van Diokleia, en aan andere zich terugtrekkende leden van de Commissie. De werkzaamheden van de Commissie zullen verder gezet worden op haar volgende vergadering in oktober 2018, met als gastheer de Orthodoxe Kerk van Cyprus.

Ο Zijne Eminentie Dr. Richard Clarke, Aartsbisschop van Armagh, 
Anglikaanse medevoorzitter.

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België Oecumenisch Patriarchaat, 
Orthodoxe medevoorzitter.

Vertegenwoordigers van de Orthodoxe Kerk:

Z.E. Metropoliet Serafim van Zimbabwe
Patriarchaat van Alexandrië

De Eerwaarde Vader Jonathan A. Hemmings
Patriarchaat van Antiochie

Aartspriester Prof. George Dion Dragas
Patriarchaat van Jeruzalem

De Eerwaarde Dr. Valentin Vassechko
Patriarchaat van Moskou

Professor Dr. Bogdan Lubardic
Patriarchaat van Servië

Z.E.. Metropoliet Nifon van Târgovişte
Patriarchaat van Roemenië

De Eerwaarde Aartspriester Prof. Dr. Giorgi Zviadadze
Patriarchaat van Georgië

Metropoliet Chrysostomos van Kition
Kerk van Cyprus

Professor Dr. Miltiadis Konstantinou
Kerk van Griekenland

Z.E. Bisschop Ilia van Filomelion
Kerk van Albanië

De Eerwaarde Dr. Christos B Christakis
Co-secretaris

Aartsdiaken Philadelphos Kafalis

Vertegenwoordigers van de Anglicaanse Gemeenschap:

Zijne Eminentie Dr Phillip Aspinall, Aartsbisschop van Brisbane
De Anglicaanse Kerk van Australië

Zijne Excellentie Dr Humberto Maiztegui Gonçalves, Bisschop van Porto Alegre
De Episcopale Anglicaanse Kerk van Brazilië

Zijne Excellentie Graham Usher, Bisschop van Dudley
De Kerk van Engeland

De Eerwaarde Kanunnik Dr Alison Joyce
De Kerk van Engeland

De Eerwaarde Kanunnik Dr Sarah Rowland Jones
De kerk van Wales

De Eerwaarde Kanunnik Philip Hobson OGS
De Anglicaanse Kerk van Canada

De Eerwaarde Gcebile Phumzile Gina
De Anglicaanse Kerk van Zuid-Afrika

Zijne Excellentie Michael Lewis, Bisschop in Cyprus & de Golf
De bisschoppelijke kerk in Jeruzalem & het Midden-Oosten

De Zeer Eerwaarde Kanunnik Hosam Naoum
De Episcopale Kerk in Jeruzalem en het Midden-Oosten

De Eerwaarde Marc Billimoria
De Kerk van Ceylon

De Eerwaarde Kanunnik Dr John Gibaut
Medesecretaris

De Eerwaarde Neil Vigers
Kantoor van de Anglicaanse Gemeenschap

Verontschuldigde leden:

Zijne Eminentie Dr Rowan Williams,
vertegenwoordiger van de Aartsbisschop van Canterbury

Advertisements

Het Orthodoxe team gevangenispastoraat groeit

Displaying

Op 16 juni hadden de Orthodoxe geestelijke verzorgers van de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een studiedag aan de Vrije Universiteit. Het Orthodoxe team is onlangs uitgebreid met drie priesters: uit de Koptische, Griekse en Servische traditie. De acht Orthodoxe geestelijk verzorgers werken op freelance basis via de protestantse denominatie.

Tijdens de studiedag werd het laatste nieuws gedeeld over sluitingen van gevangenissen e.d. Ook werd besloten in welke inrichtingen wie het beste ingezet kan worden. De middag werd besteedt aan professionalisering van de gespreksvoering onder begeleiding van supervisor en oud-adjunct-hoofdpredikant Roel Knol.

Op de foto van links naar rechts: Jan-Gerd Heetderks (hoofdpredikant DGV), vr Youssef Rizkalla (Koptisch-orthodox), vr Ioannis Psomas (Grieks-orthodox), vr Jewsewy Vaillant (Russisch-orthodox), vr Jovan Bilbija (Servisch-orthodox), Salaam Somi (Syrisch-orthodox), vr Meletios Webber (Russisch-orthodox), vr Hildo Bos (Russisch-orthodox), vr Michael Bakker (Russisch-orthodox).

Het driedelige curriculum van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie, bestaande uit pre-master, master en post-master, leidt op tot de functie van geestelijk verzorger in gevangenissen, krijgsmacht, ziekenhuizen en zorginstellingen.